Podľa podania bývalého správcu farnosti v Okoličnom vdp. Alojza Bakoša je história nasledovná:

Po vyhnaní Turkov z Uhorska, Habsburgovci si v Liptove upevňovali svoju moc. Používali pri tom hlavne vojenské oddiely, umiestnené v sídlach stolíc. Tieto oddiely držali na uzde jednak zbojnícke tlupy, ktoré vyčíňali v hornatých oblastiach Slovenska, ale krotili aj odbojnú uhorskú šľachtu. Zásobovanie mužstva i koní vyžadovali od miestneho obyvateľstva. Dialo sa pri tom veľa násilia. Boli to tzv. rekvirácie.

Pravdepodobne pri takejto rekviračnej akcii vojenského oddielu v Závažnej Porube, niekedy po roku 1820 (presný dátum nie je známy)došlo k tragickej udalosti. Veliacemu dôstojníkovi sa splašil kôň. On z neho spadol tak nešťastne, že si zlomil väzy a zostal mŕtvy. Jeho šľachtickí rodičia na tom mieste, kde našiel smrť ich syn, dali postaviť kaplnku. Keďže ich syn sa volal Lukáš i kaplnku dali zasvätiť avanjelistovi sv. Lukášovi, patrónovi ich syna.

Možno, že viac podrobností k tejto udalosti a stavbe by sa našlo v kronike rím. kat. fary v Liptovskom Jáne, do ktorej patrili veriaci zo Závažnej Poruby.

Kaplnka dlhé roky bola využívaná iba jeden krát ročne, na sviatok sv. Lukáša, kedy sa v nej slúžila omša. O Veľkej noci r. 1999 slúži veriacim katolíkom pravidelne.

V kaplnke sa môže zhromaždiť do 70 ľudí. Na sedenie je 32 miest.

Keďže posledná generálna oprava kaplnky sa robila veľmi dávno, kaplnka potrebuje znova obnovu. Vďaka aktivite duchovného otca Th. Mgr. Jána Garaja niektoré opravy boli už urobené. Prvoradá bola výmena oblokov cez ktoré nielen fučalo, ale i pršalo. Potrebná bola i rekonštrukcia elektrického vedenia a výmena svietidiel. To sa vďaka pánovi farárovi J. Garajovi, ktorý prácu nielen organizoval, ale i priamo fyzicky vykonával, už podarilo urobiť. Ešte aj iné drobnejšie úpravy ochotne urobili priamo v priestoroch kaplnky nemenovaní veriaci nielen rímsko-katolíckeho, ale i evanjelického vyznania. Všetkým patrí úprimné a srdečné poďakovanie.

Nemôžem ale nespomenúť obetavosť mnohých našich veriacich, ktorí ochotne prispeli finančnými čiastkami, ktoré mali zväčša štvorciferné hodnoty (vyjadrené v slovenských korunách). Bez nich by sotva bolo možné urobiť to, čo sa urobilo. Každý, kto prispel urobil to iste vďačne a podľa svojich možností. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Touto cestou chceme všetci, ktorým kaplnka slúži, úprimne poďakovať Obecnému zastupiteľstvu a tiež Združeniu majiteľov  lesov v našej obci, ktorí našu prosbu o finančnú výpomoc nenechali nepovšimnutú a tiež prispeli podľa svojich možností.

Teší nás, že naša historická sakrálna pamiatka sa opäť postupne stáva dôstojným bohoslužobným stánkom.

 

Text pripravila: -Hedviga Šarafínová-

Zdroj: www.veriaci.com

 

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________