Zásady o výške finnančného príspevku na stravovanie dôchodcov v Školskej jedálni pri MŠ v obci Závažná Poruba.

 
 
Pozri aj súvisiace,
 
i pdfVZN č.1/2018, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba: (76,5 kB)
 

©2018