Cieľ sa splnil.

Aj naša obec dva razy v kalendárnom roku organizuje zber elektronického a nebezpečného odpadu, textilu a železného šrotu. Na základe objednávky v 20. týždni 2020 zberová spoločnosť pristavila v Závažnej Porube veľkokapacitné kantajnery. Porubänia túto výzvu prijali. S rúškami na tvári odpad prinášali a dôsledne separovali. Nepotrebné už doma nezavadzia a obec je čistejšia. Naši občania si zaslúžia slová uznania.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-