Dôchodcovia hodnotili svoju činnosť.

Domácu organizáciu JDS v Závažnej Porube tvorí 120 členov. V piatok 24.januára 2020 sa členovia zhromaždili na výročnom rokovaní, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2019 po stránke organizačnej, sociálnej, dobrovoľníckej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrno - spoločenskej, športovej, záujmovej a mediálnej. Rokovanie viedla Ž. Staroňová ml., správu predložila predsedníčka Darina Majeríková, revíznu správu A. Valentová.

Za pozornosť stojí 430 brigádnicky odpracovaných hodín pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce. Pripomenuli si aj 30 výročie založenia JDS Slovenska. Starosta Pavel Beťko v príhovore ocenil aktivity porubských dôchodcov vo všetkých oblastiach a zdôraznil: "...svojou činnosťou odovzdávate skúsenosti, ponúkate pomoc a mladých motivujete k aktivitám pre obec..."

Darine Majeríkovej, ktorá pôsobila ako predsedníčka tejto organizácie dvadsaťdva rokov odovzdal Pamätnú plaketu Závažnej Poruby za významnú, dlhoročnú a obetavú prácu v prospech staršej generácie.

Podľa stanov JDS sa uskutočnili voľby výboru. Za predsedníčku bola zvolená Magdaléna Iľanovská. Na záver potleskom prijali Plán prace na rok 2020.

Fotogaléria:

Text i  foto: -Dušan Migaľa-, ©2020-webm-