Domáca Jednota dôchodcov dôstojne oslávila MDŽ.

Medzinárodný deň žien si pripomenuli a oslávili v pondelok 9. marca 2020 aj v domácej Jednote dôchodcov.

Slávnostné stretnutie uviedla predsedníčka JDS Magdaléna Iľanovská myšlienkou francúzskeho filozofa: "Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotila muža." V tomto duchu sa nieslo celé slávnostné stretnutie dôchodcov v Závažnej Porube. Zástupca starostu Dušan Migaľa pozdravil prítomné ženy a pripomenul zmysel tohto sviatku. "Tento sviatok nemá len rozmer sociálny a emancipačný, ale predovšetkým ľudský, vyjadrujúci úctu a vďačnosť ženám," uviedol. Za prácu pre blízkych i obec poďakoval starosta Pavel Beťko a prítomným ženám odovzdal pekný karafiát.

Deti z MŠ pod vedením svojich učiteliek ponúkli ako darček pôsobivý program. Ženám pri sviatku zavinšovali, zatancovali a zaspievali: "Šijeme vrecia šijeme..." Po dobrom občerstvení na ústnej harmonike do spevu zanôtil Lacko Iľanovský. Pri sviatku MDŽ prítomní pookriali a nabrali nových síl.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-