Fašiangy v meste.

Potešilo nás, že Mikuláš FEBRUÁR 2020, mesačník pre obyvateľov Liptovského Mikuláša uverejnil na titulnej strane Poludnicu vo fašiangovom sprievode. Poludnica už dlhé roky oslovuje obyvateľov mesta nápaditými maskami, dynamickou choreografiou a porubskými Homrľajskými piesňami. Fotografia predstavuje uznanie za účinkovanie v Liptovskom Mikuláši.

Fašiangy v meste sa v tomto roku konajú 21. februára 2020 od 16:00 h. Do sprievodu sa znova zapojí aj porubská Poludnica.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-