Každý má svojho anjela strážneho.

Už ste niekedy boli označený za anjela? Niekto vám povedal, že ste anjel, keď ste pre neho niečo urobili len tak, bez odmeny, bez protihodnoty? Lebo to máte v sebe, lebo viete pomôcť, alebo poradiť len tak?

V jedno nedeľné popoludnie sme si v našom zariadení, anjelikov vyrobili. Šikovné opatrovateľky A.P. aj R.M., ktoré sú niekedy aj anjelikmi pre našich klientov, babičkám pomáhali s výrobou.

Tešíme sa z krásnej anjelikovskej rodinky, ktorá nás stráži aj ochraňuje v tomto náročnom čase, čo myslíte?

V Závažnej Porube DSSaZpS.

Text i foto: -Gabriela Gálfyová-, ©2020-webm-