erb zp g

Kompostovisko je opäť otvorené.

Obecný úrad oznamuje občanom, že od piatku 27.3.2020 bude opäť otvorené kompostovisko, a to nasledovne:

PIATOK: 15:00 - 18:00 h

SOBOTA: 13:00 - 18:00 h

Na kompostovisko bude dozerať zamestnanec obce, a to pán Jozef Mikuláš. Žiadame občanov, aby dodržiavali jeho pokyny a vyvážali na skládku len zelený odpad, konáre na štiepkovanie a výkopovú zeminu.

Na skládku nebudú zobraté materiály, ktoré patria do komunálneho prípadne separovaného odpadu ani nebezpečné odpady.

Aj v tomto prípade až do odvolania žiadame občanov, aby dodržiavali hygienické predpisy v súvislosti s koronavírusom.

Od 7. apríla 2020 každý utorok opäť budeme vyvážať zelený odpad za úhradu. Lístky je možné si zakúpiť na obecnom úrade po telefonickom dohovore.

Ing. Pavel Beťko starosta obce.

©2020-webm-