Mamy, staré mamy, krstné mamy.

"Matky a deti majú absolútne samostatnú kategóriu. Niet silnejšieho puta na celom svete. Niet inej lásky, tak okamžitej a odpúšťajúcej." (Gail Tsukiyama)

01Pri príležitosti Vášho sviatku Vám chcem poďakovať za Vašu starostlivosť, láskavosť, trpezlivosť a nezištnú lásku, ktorú venujete svojim deťom.

Popriať Vám veľa zdravia, radostných okamžikov s Vašimi deťmi.

Zo srdca praje starosta obce Pavel Beťko.

Text i foto: -Pavel Beťko-, ©2020-webm-