Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Po dlhšej, vynútenej prestávke, v duchu olympijskej myšlienky z titulky sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku v Závažnej Porube dňa 25. júla 2020 v poradí 9. ročník futbalového turnaja Play cup.

Na turnaji si zmeralo svoje sily osem kombinovaných tímov z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Aj keď víťazom sa stal každý účastník, výsledky vzájomných stretnutí stanovili toto poradie:

1. Bez mena.

2. Veteráni,

3. Matičiari.

Tradičný turnaj zorganizovala Obec Závažná Poruba, ŠK - futbalový oddiel a nadšenci futbalu.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-