Nové regály do knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V roku 2019 obec Závažná Poruba získala z Fondu na podporu umenia na základe výzvy číslo 8/2019, program 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, dotáciu vo výške 5 500 Eur na nové regály do knižnice.

Obecná knižnica dostala nový šat v podobe 45 ks regálov na mieru, ktoré umožnia prehľadné a používateľsky komfortné prestavanie celého knižničného fondu a zvýšenie kapacity úložného priestoru. Regály viditeľne zatraktívnili priestor Obecnej knižnice, a tým prispejú k spokojnosti registrovaných aj potenciálnych čitateľov.

Vedúca knižnice sa touto cestou chce poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu, Obci Závažná Poruba za spolufinancovanie, stolárovi za dobre odvedenú prácu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase prispeli k zveľadeniu našej Obecnej knižnice.

Fotogaléria:

Tex i foto: -Andrea Uličná-, ©2020-webm-