Opatrenia krízového štábu DSS a ZpS Závažná Poruba.

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR vznikol v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Závažnej Porube krízový štáb, ktorý 25.3.2020 vypracoval krízový plán DSS a ZpS v Závažnej Poruba.

Krízový plán je interný predpis zariadenia a pre verejnosť je potrebné uviesť nasledovné:

  • krízový štáb sleduje všetky informácie a opatrenia ÚVZ SR,
  • krízový štáb je v spojení s RÚVZ,
  • v zariadení sú až do odvolanie zakázané návštevy príbuzných,
  • kontakt s príbuzným je možné realizovať telefonicky, alebo video hovorom,
  • zariadenie má vypracovaný plán preventívnych opatrení,
  • máme vypracovaný plán krízových opatrení v prípade karantény,
  • v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
  • činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah,
  • všetky činnosti a opatrenia sú konzultované a schválené zriaďovateľom zariadenia.

V Závažnej Porube 25.3.2020.

Mgr. Andrea Hodžová riaditeľka DSSaZpS Závažná Poruba.

 ©2020-webm-