Oprava výtlkov - hlavná ulica.

Aj na podnet obce začala Slovenská správa ciest s opravou výtlkov na hlavnej ulici. Výtlky budú opravené v priebehu mesiaca máj.

Žiadame vodičov o ohľaduplnosť pri prácach, práca na ceste je označená.

Text: -Pavel Beťko-, foto: -dm-, ©2020-webm-