Póla radí deťom.

Vo štvrtok 11.6.2020 k nám do školy opäť zavítala kpt. JUDr. Anna Poljaková, preventistka OR PZ v Liptovskom Mikuláši, aby dokončila s prvákmi projekt Póla radí deťom.

Rozprávali sa o zlej šikane, rôznych zlozvykoch nielen detí, ale i dospelých, o dôležitých telefónnych číslach, na ktoré je možné volať v prípade ohrozenia života. Deti aktivita zaujala a za peknú spoluprácu boli odmenené pexesom a sladkou maškrtou.

Text i foto: -Monika Štrkolcová-, ©2020-webm-