Pomáhame si navzájom.

Koronavírus nás všetkých postavil do pozoru, niečo malé neviditeľné paralyzovalo celú spoločnosť. V týchto ťažkých časoch sa opäť ukazuje súdržnosť Slovákov. Nie je tomu ináč ani v našej obci. Drvivá väčšina ľudí je disciplinovaná a drží sa všetkých vydaných opatrení. Ak ich však niekto nedodržuje upozornime ho!

Klub dôchodcov obce Závažná Poruba z iniciatívy predsedníčky Magdy Iľanovskej už od utorka šije ochranné rúška pre seniorov, ktoré potom sama predsedníčka roznáša.

Obec objednala profi rúška pre všetkých zamestnancov a klientov v DSS, ktorých je do 60 a pre seniorov nad 70 rokov, ktorí sú najzraniteľnejší.

Zároveň chcem upozorniť, že ak niekto potrebuje pomoc, s ktorou si nevie rady, obráťte sa na obecný úrad, čo bude v našich silách určite pomôžeme.

Žiadam tých ktorí sa vracajú zo zahraničia, že sú povinní dodržať 14 dňovú karanténu, vrátane osôb, ktoré sú v spoločnej domácnosti. Týmto Vás prosím oznámte svoj príchod aj na obecnom úrade.

Chcem sa všetkým spoluobčanom najmä však seniorkám, ktoré sú najaktívnejšie čo najvrúcnejšie poďakovať, že nezištne bez akéhokoľvek nároku na odmenu pomáhajú zvládnuť túto veľmi ťažkú situáciu.

Len spoločnou pokorou a disciplínou tento vírus porazíme.

Vydržme, spolu to zvládneme.

Ing. Pavel Beťko - starosta obce.

Fotogaléria:

Text: - Pavel Beťko-, foto: -Magdaléna Iľanovská-, ©2020-webm-