Pribudli nové dopravné značky na Hlavnej ulici.

Parkovanie vozidiel na chodníkoch robí veľké problémy hlavne pri údržbe komunikácie správcom a tiež pri údržbe chodníkov obcou.

Preto so súhlasom správcu komunikácie - Slovenskej správy ciest, Dopravným inšpektorátom v Liptovskom Mikuláši a Okresným úradom odborom dopravy Liptovský Mikuláš obec Závažná Poruba osadila na Hlavnej ulici dopravné značky: - zákaz státia. Tieto značky sú trvalé a platia celoročne.

Týmto opatrením sa vylepší prejazdnosť cesty a priechodnosť chodníkov.

Fotogaléria:

Text: -Pavel Beťko-, foto: - Dušan Migaľa-, ©2020-webm-