Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi...

Vo sviatok zoslania Ducha Svätého sa aj v Cirkevnom zbore ECAV v Závažnej Porube konali slávnostné služby Božie. Chrámové spoločenstvo sa Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlilo s prosbou, aby Duch Svätý zostúpil a naplnil nás svojimi darmi.

Kázňou na slová Jánovho evanjelia 14 kap. poslúžil námestný farár Vladimír Pavlík. V tieto dni oslávil svoje 75. narodeniny. K vzácnemu životnému jubileu kňazovi blahoželali: domáci cirkevný zbor, spevokol Fidelitas a Obec Závažná Poruba. Starosta Ing. Pavel Beťko pozdravil oslávenca, poďakoval za prácu pre obec i cirkevný zbor a odovzdal Pamätnú plaketu za prínos v oblasti duchovnej, spoločenského i kultúrneho života. Uviedol: "Pán farár Pavlík dostal od Pána Boha vzácne dary: zrozumiteľne zvestovať Božie slovo, krásne spievať, hrať na organe a byť milým a láskavým k ľuďom." Je to druhý najdlhšie pôsobiaci kňaz ECAV na Slovensku. Päťdesiattri rokov je nepretržite v službe svojho Pána a Jeho cirkvi.

Mgr. Vladimír Pavlík bol po štúdiách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave vysvätený za kňaza v roku 1968 v Hybiach. Ako kaplán pôsobil vo Svite, ako farár v Mostovej pri Galante, v Ratkovskom Bystrom, Hnúšti a od roku 1987 pôsobí v Závažnej Porube. Po službách Božích prítomní uznali, že rozdávať seba druhým dokáže len človek s veľkým srdcom a nezvyčajným darom lásky k Pánu Bohu.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-