Súťaže na boboch.

Naši šikovní žiaci sa podujali zorganizovať preteky. Zobrali to veľmi vážne a zodpovedne! Najprv vyrobili plagát s oznamom, potom urobili osvetu v škole, aby sa súťažiaci prihlásili. Deň vopred pripravili bobovú trať. Našli sponzorov, podelili ceny, vyrobili diplomy a medaily.

Prvé preteky sa konali 27. januára a výhercami sa stali:

  • Paťko Maro,
  • Miško Nahálka,
  • Sofinka Dudová.

Druhá súťaž aj so skokom "Maslom" boli uskutočnené 6. februára a víťazmi sa stali:

  • Sofinka Dudová,
  • Tobiaško Petríčko,
  • Paťko Maro.

Ďakujeme organizátorom: Riškovi Hladkému, Tomáškovi Klockovi, Samkovi Libákovi, Jankovi Nahálkovi, Markétke Jambrichovej, Peťkovi Agnetovi, Deniskovi Tribulovi, Alexovi Vallušovi, Sárke Valentovej, Mathiasovi Iľanovskému.

Tešíme sa na ďalšie preteky!

Fotogaléria:

Text i foto: -Katarína Kružliaková-, ©2020-webm-