erb zp g

Uchádzame sa o 2% z vašich daní - Športový klub Závažná Poruba.

Vážení športoví priatelia,

môžete podporiť darovaním 2% z dane našu športovú činnosť. Aj s Vašou pomocou sa nám podarí zabezpečiť prostriedky na skvalitnenie športových aktivít Vašich aj našich detí.

Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete odovzdať trénerom, alebo priamo na daňovom úrade.

Vopred všetkým ďakujeme za Vašu priazeň.

Tlačivo na vyplnenie nájdete TU...  ( i pdf 133 kB)

Text: -Iveta Beťková-, ©2020-webm-