Viete, že?

01Mgr. Nina Beňová, PhD. žije v Závažnej Porube a spolu s manželom vychovávajú tri deti?

Zaoberá sa navrhovaním systémových riešení bezdomovectva a témou ukončovania bezdomovectva. Je autorkou mnohých pilotných projektov pomoci ľuďom bez domova, publikácií na tému bezdomovectva a iniciátorka vzniku prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva.

Od roku 2004 spolupracuje s OZ Proti prúdu, vydavateľom časopisu Nota bene.

V súvislosti s pandémiou koronavirusu COVID 19 predkladá výzvy na Ústredný krízový štáb SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR či Kancelárii prezidentky SR poskytuje odborné stanoviská s cieľom riešiť aktuálne problémy bezdomovectva.

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm-©2020