Výročná členská schôdza futbalového oddielu Športového klubu.

V piatok 31.1.2020 sa konala v kultúrnom dome výročná členská schôdza futbalového oddielu nášho ŠK. Futbalisti na nej hodnotili uplynulý rok po športovej, ale aj spoločenskej stránke. Správu o činnosti predniesol predseda futbalu Ing. Peter Iľanovský, ktorý poukázal na nedostatky, ale zároveň vyzdvihol aj klady. Pochválil neľahkú prácu trénerov s mladou generáciou a ich výchovou.

Ako odznelo oddiel má päť aktívnych družstiev: prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí, v ktorých je vyše 80 futbalistov, k tomu treba prirátať trénerov, vedúcich, ako aj dobrovoľných funkcionárov a družstvo starých pánov. Oddiel hospodári s vyrovnaným rozpočtom, keď najviac prispieva obec a potom sú to sponzori a podporovatelia.

V závere prebehlo aj ocenenie najlepších hráčov jednotlivých družstiev, ktorým ceny odovzdali starosta Ing. Pavel Beťko a predseda futbalu Ing Peter Iľanovský .

Skokan roka: Markus Hladký

Mladší žiaci: Šimon Lukáč, Matúš Jambrich, Jakub Kováč

Starší žiaci: Juraj Trnovský, Tomáš Medľa, Matej Kaltenstein

Dorast: Richard Gregor, Samuel Ondrejka, Samuel Konvit

Dospelí: Martin Šimún, Sebastian Frian, Jaroslav Moravčík

Spoločné foto - zľava doprava: Samuel Konvit, Peter Iľanovský-predseda FO, Juraj Trnovský, Richard Gregor, Matej Kaltenstein, Jaroslav Moravčík, Matúš Jambrich, Martin Šimún, Markus Hladký, Sebastian Frian, Tomáš Medľa, Pavel Beťko - starosta obce.

Fotogaléria:

Text: -Pavel Beťko-,  foto: - Dušan Migaľa-, ©2020-webm-