Výzva občanom Liptova.

Milí Liptáci,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na celom Slovensku si Vás dovoľujeme poprosiť a vyzvať k zodpovednosti. Hygienicko-epidemiologická situácia je vážna a aby sme ju zvládli, budeme potrebovať pomoc každého jedného z Vás.

Vyzývame Vás preto, aby ste dodržiavali všetky vydané nariadenia a odporúčania v súvislosti s koronavírusom, nezatajovali informácie potrebné k prvotnej diagnostike Vášho zdravotného stavu, spolupracovali s našimi zdravotníkmi a riadili sa ich pokynmi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že t.č. nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, medzi ktoré nepatria plánované výkony ktoré strpia odklad, kontroly a preventívne prehliadky v ambulanciách. Žiadame o dodržiavanie zákazu vstupu a prechodu cez areál nemocnice pokiaľ nemáte akútne zdravotné problémy – neplatí pre políciu a vojsko.

V prípade ak vstúpite do nemocnice za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti – vstup je možný len v rúšku (šatke, šály, alebo inej vhodnej alternatíve). Riaďte sa pokynmi umiestnenými pri každom vstupe do jednotlivých pavilónov. Stále platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Spojme sa preto v týchto ťažkých časoch a ukážme nielen Slovensku ale celému svetu že sme zodpovední a záleží nám na nás, našich blízkych, kolegoch, susedoch a všetkých obyvateľoch Liptova.

Manažment Liptovskej nemocnice.

©2020-webm-