Zamyslenie pre 4. nedeľu pôstnu 2020.

"Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach." Matúš 10, 32. Celé znenie v pdf...

Pripravil: -Vladimír Pavlík-, ©2020-webm-

01 02