Projekty spolupráce s poľským partnerom

logo pl sk

eu projekty logo

 erb zp g

 

 

 

 

 

 

 

Obec Závažná Poruba získala finančnú podporu na implementáciu dvoch projektov v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Obidva projekty bude obec realizovať spoločne s poľskou Gminou Nowy Targ.

V rámci projektu Bicyklom za krásami prírody budú na trase Závažná Poruba – Pod Hrádkom – Závažná Poruba vyznačené dva cykloturistické okruhy v celkovej dĺžke 6,25 kilometra pre rekreačných aj náročnejších cyklistov. Cyklotrasa bude vybavená informačnými prvkami, panoramatickou info tabuľou a oddychovým miestom s drevenými lavičkami. Na vyznačenej trati obec na jeseň tohto roku zorganizuje športové podujatie pre domáce a poľské deti. Zároveň sa cyklisti zo Závažnej Poruby zúčastnia na propagačnej jazde, ktorou partner projektu slávnostne otvorí plánovanú cykloturistickú trasu Waksmund – Krunów. Celkový rozpočet projektu je 29 584 EUR, z čoho bude 5% spolufinancovať obec z vlastných zdrojov.

Aj druhý projekt – Návrat k tradícii bežeckého lyžovania – je zameraný na podporu športovania detí a mladých ľudí z regiónov na obidvoch stranách hranice. Žiaci základnej a materskej školy v Závažnej Porube budú môcť využívať nové športové vybavenie a oblečenie (bežecké lyže s viazaním, palice, lyžiarske topánky a lyžiarske kombinézy). Opäť je pre ne pripravené športové podujatie na domácej pôde aj v Nowom Targu. Svoju účasť na pretekoch prisľúbili aj lyžiari, ktorí sa zúčastnili na zimných olympijských hrách. Trasa pre bežecké lyžovanie povedie okolím obce. Celkovo sa vyznačí a upraví takmer 9 km. Schválená suma pre tento projekt predstavuje 45 722 EUR s 5% spolufinancovaním obce.

Vytvorená športová infraštruktúra bude prístupná verejnosti a veríme, že sa stane obľúbeným miestom pre letné aj zimné športové aktivity domácich obyvateľov aj návštevníkov obce.

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013

SÚVISIACIE ČLÁNKY:

Na bicykli v Poľsku...

Bicyklom za krásami prírody...

Dohodli harmonogram realizácie podporeného projektu...

©2013-webm-