V tomto čísle nájdete:

  • Voľby do NR SR v Z. Porube
  • Z rokovania OcZ
  • Obecné spravodajstvo
  • Výročné rokovania: Poludnica, futbalisti, JDS, COOP Jednota
  • Fašiangy v Z. Porube, v meste
  • Cirkevná rubrika
  • Pozemkové spoločenstvo Luhy - informuje členov
  • Nová forma WEB stránky
  • Ján Iľanovský – profil života
  • 3GD - Lomidrevo slovom i obrazom
  • Večer Oľgy Rúfusovej
  • Talenty spod Poludnice
  • Spomienka na R. Jurečku
  • Nekrológy, krížovka, šport

Celé vydanie nájdete TU>>...  (.pdf - 1,8 Mb-) 24 strán

Redakcia sa už teraz teší na anotáciu k tomuto vydaniu, na komentáre čitateľov, pripomienky, odporúčania a témy pre budúce vydanie. Dušan Migaľa, šéfredaktor.

Zodpovieme Vaše otázky...

 ©2020