erb zp g

Oznámenie - Uznesenie č.04-07 zo zasadnutia OcZ 24.02.2020.

Celé znenie uznesenia TU...  ( i pdf 68,3 kB)

Ďalšie informácie nájdete aj TU...

©2020-webm-