Zápisnica č.2/2020 napísaná zo zasadnutia OcZ v Závažnej Porube konaného dňa 24.2.2020... ( i pdf1,04 Mb)